Contribution information

Title Water Purification by Tailored Methods
Status Accepted
Final type Poster
Final session Separation processes
Authors H., Šnajdaufová1, P., Krystyník2, Y., Maléterová3, K., Soukup4, O., Šolcová5
1 ÚCHP AV ČR v.v.i., Praha 6, Czechia
2 ÚCHP AV ČR, Praha 6, Czechia
3 ÚCHP AV ČR, Praha 6, Czechia
4 ÚCHP AV ČR, Praha 6, Czechia
5 ÚCHP AV ČR, Praha 6, Czechia
Uploaded abstract link
ID 86