SSCHE 2024

Podrobné informácie o konferencii môžete nájsť na oficiálnej stránke konferencie: www.sschi.sk/udalost/konferencia-ssche-2024/


Prihláste sa alebo si vytvorte Nové konto v konferenčnom registračnom systéme pre možnosť pridania príspevkov (prednáška, poster) a zaregistrovania sa na konferencii SSCHE ako účastník


Dôležité termíny:

Téma príspevku (prednášky)                        15. Marec

Téma príspevku (iba postery)                       15. Apríl

Zaslanie Abstraktu alebo Full-textu               15. Apríl

Včasná platba                                                29. Február

Štandardná platba                                         15. Apríl

Konferencia                                                    20-24. Máj