Contribution information

Title Composition of volatile compounds in Calypogeia azurea (Calypogeiaceae, Marchantiophyta)
Status Accepted
Final type Poster
Final session Separation processes
Authors R., Wawrzyniak1, M., Guzowska2, W., Wasiak3, B., Jasiewicz4, P., Gonera5, A., Bączkiewicz6, K., Buczkowska-Chmielewska7
1 Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland
2 Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland
3 Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland
4 Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland
5 Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland
6 Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland
7 Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland
Uploaded abstract link
Uploaded full paper link
ID 30