SSCHE 2023

1. Prihláste sa alebo Zaregistrujte sa v konferenčnom registračnom systéme.

2. Kliknite na Nový príspevok a zaregistrujte svoje prednášky alebo postery.

3. Zaregistrujte svoju osobnú účasť na konferencii kliknutím na Záväzná prihláška.


Viac informácii o konferencii môžete nájsť na oficiálnej stránke konferencie sschi.sk.


Dôležité termíny:

Téma príspevku (prednášky)                        predĺžený do 28. Marca

Téma príspevku (iba postre)                         15. Apríl

Zaslanie Abstraktu alebo Full-textu               15. Apríl

Včasná platba                                                15. Apríl   

Konferencia                                                    15-18. Máj